Velká Bíteš

Geografie České republiky

V hodině zeměpisu žáci 6. ročníku navázali na učivo občanské výchovy a seznámili se s geografií České republiky. Sami si zvolili téma, kterým se ve skupince zabývali. Po zpracování tématu prezentovali spolužákům výsledek své práce. Na závěr žáci vyplňovali pracovní list, který byl shrnutím jejich práce a získávání informací o České republice.

248.jpg249.jpg250.jpg251.jpg