Velká Bíteš

Účastníme se

PROJEKT ČESKO-RAKOUSKO V ROCE 2020 – POSTUP DO MEZINÁRODNÍHO KOLA V RAABSU

Česko- Rakousko v roce 2020 byla mezinárodní soutěží, které se účastnilo velké množství škol. Naše škola posílala do projektu šest výtvorů, sama musím říci, že jeden lepší než ten druhý a nakonec byli vybráni zástupci 9. C třídy, protože jejich práce byla vybrána mezi mnohými do užšího výběru. Závěrečné vyhodnocení se konalo v Raabsu v Rakousku.

Mgr. Jaroslava Cendelínová

059.jpg060.jpg


Ročníkové projekty

Pravidelně se zapojujeme do všech projektů, které pořádá naše škola.

055.jpg056.jpg057.jpg058.jpg


Eurorébus

Pravidelně každý rok se žáci naší školy účastní internetové soutěže Eurorébus. Letošní školní rok není výjimkou. Žáci se přihlásí do soutěže pomoci internetu a hrají zajímavé zeměpisné soutěže o ještě zajímavější ceny. Potěšující je, že se počet žáků v soutěži neustále zvyšuje.

Mgr. Cendelínová Jaroslava

EurorébusEurorébusEurorébusEurorébusEurorébusEurorébusNávštěva planetária

Pravidelně každý rok navštěvují žáci 6. ročníku planetárium Mikuláše Koperníka v Brně. V rámci výuky o vesmíru se zde žáci dozví zajímavé informace o hvězdách, planetách, Slunci a dalších vesmírných objektech. Součástí přednášky o vesmíru je i zajímavá soutěž žáků různých škol, které se rovněž účastní tohoto programu.

Mgr. Cendelínová Jaroslava

Návštěva planetáriaNávštěva planetáriaDen zeměpisu

V podzimních měsících nového školního roku vyhlásila Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity v Praze soutěž pro žáky a učitele zeměpisu. Byly zadány celkem tři otázky a splnění těchto otázek byla cesta ke slosování o ceny. Naše škola v této soutěži zvítězila a byla pozvána na návštěvu Přírodovědecké fakulty, katedry geografie. 20. listopadu 2006 se vydalo čtyřicet žáků na cestu do Prahy, aby strávilo příjemný den se zeměpisem.

Po vstupu na akademickou půdu jsme byli velice rychle rozděleni do tří skupin, abychom zhlédli a na vlastní kůži sami okusili, jak vypadá práce při vytváření map. Práci metodou GIS ( Geografického informačního systému) jsme neznali, a tak nebylo divu, že se nám činnost líbila. Součástí exkurze byla i návštěva geografické knihovny a sbírky starých map. Vždyť jaký by to byl zeměpis bez map.

Na závěr jsme okusili další formu práce s GPS. Systém GPS se soustřeďuje na práci v terénu a tak jsme všichni pobíhali kolem fakulty a měřili její souřadnice. Myslím, že nebylo žáka ani učitele, který by odsud odcházel nespojený. Důkazem toho byly naše úsměvy na tváři. Na závěr jsme obdrželi nástěnnou mapu Evropy a předplatné časopisu Geografické rozhledy jako hlavní cenu od pořadatele soutěže.

Jak se program líbil žákům, můžete posoudit sami. Zde je několik názorů na exkurzi:

„Návštěva Karlovy univerzity byla velkým přínosem. Pedagogové pro nás připravili zajímavý program, kdy jsme zkoušeli pracovat s GPS nebo práci na počítači s GIS, navštívili jsme odbornou knihovnu. Výlet jsme zakončili krátkou, ale zajímavou prohlídkou muzea voskových figurín.“ (Radek Bárta, Tomáš Hamřík, Markéta Jandová 8. B)

„V Praze se nám moc líbilo. Na Karlově univerzitě jsme viděli spoustu zajímavých věcí, například geografickou knihovnu, sbírku map, vyzkoušeli jsme si různé geografické činnosti. Po chutném obědě jsme navštívili muzeum voskových figurín, kde byli k vidění Daniel Hůlka, naši bývalí i současní prezidenti, B. Smetana, V. Menšík, Aneta Langerová, Jaromír Jágr atd. Kdyby se nám naskytla další příležitost k návštěvě, určitě bychom neváhali a jeli znovu.“ ( Lucie Antlová 7. B)

Mgr. Cendelínová Jaroslava, Mgr. Liška Zdeněk

Den zeměpisu Den zeměpisu Den zeměpisu Den zeměpisu Den zeměpisu Den zeměpisu