Velká Bíteš

Společenskovědní seminář

Povinně volitelný seminář v 8. a 9. ročníku

Vyučující: Mgr. Jaroslava Cendelínová

Charakteristika předmětu

Volitelný předmět Společenskovědní seminář vychází z předmětu zeměpis, dějepis, občanská výchova a dalších předmětů, které se zabývají člověkem a lidskou společností. Rozvíjí získané znalosti a dovednosti z daných předmětů. Vede žáky k samostatnosti, komunikaci, řešení problémů a spolupráci. V rámci výuky Společenskovědního semináře jsou žáci vedeni k práci s informačními, geografickými a historickými materiály.

Časová vymezení

8. ročník - 2 h týdně

9. ročník - 2 h týdně

Obsah výuky

8. ročník

 • Člověka ovlivňuje příroda a společnost
 • Člověk ve válkách
 • Volný čas a sport
 • Vesmír, astronomie
 • Poznáváme kontinenty

9. ročník

 • Móda a společnost
 • Člověk a peníze
 • Hvězdy mezi námi
 • Náboženství a sekty
 • Globální problémy
 • Objevy a vynálezy
 • Architektonické slohy
 • Můj styl života
 • Život s handicapem
 • Svět v budoucnosti