Velká Bíteš

Biologická olympiáda 2015/2016

Tematické zaměření 50. ročníku 2015/2016: Život v temnotě

Termíny školního kola:
Kategorie C ( 8. a 9. ročník)   pondělí 1. února 2016   v 10:00 učebna Přírodopisu
Kategorie D ( 6. a 7. ročník)   pondělí 15. února 2016 v 10:00 učebna Přírodopisu

Podklady na přípravu lze stáhnout ve formátu PDF na těchto stránkách:

Aktuální ročník je 50
http://biologickaolympiada.cz/studijni-materialy/studijni-materialy.html
 
nachází se zde:

Jsou zde podklady pro teoretickou část soutěže (studijní materiály k testu) i podklady a seznamy organismů k poznávání.
Najdete zde i vstupní úkoly pro postupující ze školního kola do okresního.

Termíny informativních schůzek budou průběžně vyvěšovány na nástěnce u učebny přírodopisu. 
Další informace vám rádi poskytnou vyučující přírodopisu.

bio.jpg
Vlastní biologická olympiáda se skládá z části:
  • teoretické - testové otázky
  • praktické - pozorování či laboratorní úkol
  • poznávací-  kde se poznává 15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů. Všechny druhy k poznávání jsou uvedeny na výše uvedeném odkazu. 

Školu reprezentují vždy 2 nejlepší ze školního kola v dané kategorii. Tito žáci si po konzultaci s učitelem na okresní kolo vyberou a připraví vstupní úkol.

Okresní kolo kategorie C - 13. 4. 2016
Okresní kolo kategorie D - 21. 4. 2016
 
Výsledky okresního kola si můžete prohlédnout na adrese:
http://www.ddmzdar.cz/
v sekci Soutěže/Vědomostní/Přírodovědné/Biologie

 
Připravil Mgr. Pavel Holánek
 

062061