Velká Bíteš

Učivo přírodopisu

6. ročník

 • Poznáváme přírodu, pozorování, práce s lupou mikroskopem
 • Uspořádání živého světa
 • Fotosyntéza
 • Vztahy organismů v přírodě
 • Buňka
 • Systém organismů
 • Bakterie a viry
 • Houby a lišejníky
 • Řasy
 • Prvoci
 • Žahavci, ploštěnci, měkkýši, hlísti, kroužkovci
 • Členovci - klepítkatci, korýši, vzdušnicovci, hmyz
 • Ekosystémy suchozemské (půda, les, louka, pole, parky, lidská obydlí)
 • Ekosystémy vodní (rybník, potok a řeka)
 • Cizokrajné ekosystémy


7. ročník  

 • Obratlovci
 • Paryby
 • Ryby
 • Obojživelníci
 • Plazi
 • Ptáci
 • Savci
 • Ekosystémy suchozemské (půda, les, louka, pole, parky, lidská obydlí)
 • Ekosystémy vodní (rybník, potok a řeka)
 • Cizokrajné ekosystémy
 • Botanika
 • Řasy
 • Výtrusné rostliny (mechy, přesličky, plavuně, kapradiny)
 • Nahosemenné rostliny - jehličnany
 • Stavba těla rostlin- kořen, stonek, list, květ, plod
 • Krytosemeenné rostliny - jednoděložné a dvouděložné
 • Práce s určovacími klíči
 • Ekosystémy  (les, louky, zahrady, parky, rybníky, potoky a řeky)
 • Cizokrajné ekosystémy
 • Ochrana přírody

8. ročník

 • Člověk
 • Vývin jedince, genetika
 • Orgánové soustavy - opěrná a pohybová, trávicí, dýchací, oběhová, vylučovací, nervová, pohlavní
 • Životní styl

9. ročník

 • Země
 • Geologické děje
 • Horniny
 • Minerály
 • Půda
 • Voda
 • Ovzduší
 • Historická geologie
 • Vývoj člověka
 • Ekologie
 • Člověk a žiotní prostředí