Velká Bíteš

Učebnice

Učební soubor Deutsch mit Max , O. Fišarová, M. Zbranková, díl 1 a 2

Při práci se souborem jde především o probuzení zájmu dětí o cizí jazyk, který pro ně bude prostředkem dorozumívání v jejich dalším životě, získání základních komunikativních dovedností a o vytvoření pozitivního vztahu k dalšímu studiu německého jazyka.

Soubor tvoří učebnice, se kterou žáci pracují pouze ve škole, a pracovní sešit, nedílnou součástí je audionahrávka rodilých mluvčích. Při výuce se využívají další pomůcky jako slovníky, obrazový materiál,nástěnné mapy, výukové programy atd. Samozřejmostí je rozmanitost výukových metod a forem práce, důraz je kladen na práci ve dvojicích.