Velká Bíteš

Plán učiva

Výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu.

Učivo

6. ročník
 • Hudební nástroje, jejich dělení
 • Svět orchestru
 • Komorní hudba
 • Píseň lidová a umělá
 • Vokální a instrumentální skladby
 • Hudební forma
 • Homofonie a polyfonie

7. ročník
 • Základní hudební formy
 • Sémantické prvky v hudbě
 • Lidová píseň a národopisné oblasti
 • Hudba v pravěku
 • Hudba ve starověku
 • Hudba v antice
 • Hudba ve středověku
 • Hudba v renesanci

8. ročník

 • Hudba v baroku
 • Hudba v klasicismu
 • Hudba v romantismu
 • Hudba přelomu 19.-20.století  

9. ročník

 • Populární hudba
 • Konec 19.století
 • Počátek 20.století
 • Jazz
 • Blues
 • Swing
 • Folk
 • Country and wester