Velká Bíteš

Charakteristika předmětu

Vzdělávací oblast:

Umění a kultura

Obsahové vymezení:

Hudební výchova dává příležitost naučit se vnímat hudbu jako jednu ze specifických forem komunikace.Všechny hudební činnosti se v ní vzájemně prolínají a podílejí nejenom na rozvoji hudebnosti žáka, ale i jeho celkové osobnosti.

Hudební výchova je rozčleněna do čtyř oblastí:
  • Vokální činnosti - práce s hlasem, kultivace pěveckého a mluvního projevu
  • Instrumentální činnosti - hra na hudební nástroje
  • Hudebně pohybové činnosti - ztvárnění hudby pohybem, tancem, gestem
  • Poslechové činnosti - aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a dalších podob hudby
Časové vymezení:

týdenní hodinová dotace
6. - 9. ročník 1 hod.