Velká Bíteš

Učivo fyziky


6. ročník:

 • stavba látek
 • magnetické vlastnosti látek
 • měření délky pevného tělesa
 • měření objemu tělesa
 • měření hmotnosti tělesa
 • hustota
 • měření času
 • měření teploty tělesa
 • souhrnné opakování


 • 7. ročník:

 • pohyb tělesa
 • síla, skládání sil
 • posuvné účinky síly, pohybové zákony
 • otáčivé účinky síly
 • deformační účinky síly
 • tření
 • mechanické vlastnosti kapalin
 • mechanické vlastnosti plynů
 • přímočaré šíření světla
 • odraz světla, zobrazení zrcadly
 • lom světla, zobrazení čočkami
 • rozklad světla


 • 8. ročník:

 • práce, výkon
 • pohybová a polohová energie
 • vnitřní energie, teplo
 • změny skupenství látek
 • elektrický náboj, elektrické pole
 • elektrické vlastnosti látek
 • elektrický obvod
 • elektrický proud, napětí, odpor
 • výsledný odpor sériově a paralelně řazených rezistorů 
 • zvukové jevy
 • počasí kolem nás


9. ročník:

 • magnetické pole elektrického proudu 
 • elektromagnetické jevy
 • střídavý proud
 • vedení el. proudu v kapalinách a plynech
 • vedení el. proudu v polovodičích
 • bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními
 • elektromagnetické záření
 • světelné jevy a jejich využití
 • čemu jste se ve fyzice naučili?
 • jaderná energie Země a vesmír