Velká Bíteš

Plán učiva

Dějepis - 6. ročník

Výuka probíhá podle ŠVP.
Témata: Úvod do učiva dějepisu Pravěk Starověké civilizace Starověké Řecko

Dějepis - 7. ročník

Výuka probíhá podle ŠVP.
Témata: Starověký Řím Středověk Plán učiva 8. ročník

Dějepis - 8. ročník

Výuka probíhá podle ŠVP.
Témata:
Zámořské objevy
Humanismus a renesance
Třicetiletá válka
Vývoj v Evropě a ve světě v 17. století
Vznik USA
Revoluce v Anglii
Revoluce ve Francii
Napoleon Bonaparte
Revoluce 1848
Sjednocení Itálie, Německa
Občanská válka v USA
Politický vývoj v Evropě a ve světě v 2. polovině 19. století

Dějepis - 9. ročník

Výuka probíhá podle ŠVP.
Témata:
Vývoj před 1. světovou válkou
1. světová válka
Vznik ČSR
Versailleský mírový systém
Meziválečné období v Evropě a ve světě
Světová hospodářská krize
Stalinismus, nacismus, fašismus
2. světová válka
Zakončení 2. světové války
Rok 1948
Politická situace v Československu, Evropě a ve světě v 50. a 60.letech 20. století
Rok 1968
70. a 80. léta ve světě a v Československu
Rok 1989 a 90. léta v Evropě