Velká Bíteš

Slavkov, Mohyla míru

Exkurze do Slavkova Patnáctého května letošního roku jsme již tradičně navštívili s žáky osmých ročníků nedaleký Slavkov a Mohylu míru, místa, která byla dějištěm jedné z nejslavnějších bitev devatenáctého století – bitvy tří císařů. Žáci tak získali možnost prohlédnout si místa spjatá s Napoleonem a nedávno probíranou dějepisnou látkou na vlastní oči.

233.jpg234.jpg 235.jpg
Exkurze ve Slavkově je od letošního roku rozšířena o prohlídku severního křídla zámku, kde se prezentuje vývoj bydlení od renesance po 19. století. Nově nabízená je i virtuální projekce připomínající památnou bitvu. Po poradě s dětmi jsme se rozhodli přijmout vše, co se nám nabízelo k vidění. Prohlídka tedy trvala celé dvě hodiny a udržet pozornost a kázeň bylo pro některé zúčastněné velkým problémem. Místy nevhodné chování několika jedinců nám učitelům, paní průvodkyni, ale i dětem, které měly o prohlídku zájem, dojem trochu pokazilo.

Ze Slavkova jsme se po prohlídce zámku i centra městečka vydali k Mohyle míru. I zde jsme zhlédli projekci bitvy, ovšem pojatou jiným způsobem. Závěrem jsme si prohlédli exteriér a interiér Mohyly míru, kde žáky nejvíce zaujala zajímavá akustika - šeptání z rohu do rohu místnosti nebralo konce. Akustiku slavkovského zámku i Mohyly míru vyzkoušela „na vlastní hlas" Ilona Brymová z 8.B, která zde zazpívala písně z muzikálu Angelika, v němž vystupuje.

Aby žáci nebrali exkurzi jen jako vhodnou příležitost vyhnout se vyučování, čekala na ně řada předem připravených otázek, které s pomocí průvodců a sledovanému výkladu zodpověděli. Cesta pohodlným autobusem Student Agency, krásné jarní počasí, rozkvetlá příroda nám celý výlet zpříjemnily. A tak jsme snad nakonec odjížděli domů spokojeni.

A co napsali sami žáci:

„Výlet do Slavkova se mi líbil, protože mě baví historie a podívala jsem se tam, kde jsem ještě nebyla."
M. Chytková, 8.A

„Na výletě se mi nejvíc líbila Mohyla míru, pěkný byl i zámek a park."
Z. Bártová, 8. A

„Ukázka toho, jak probíhala bitva, byla zajímavá."
L. Lunda, D. Krézek, K. Valachová, 8.A
J. Loukota, J. Smutný

„Výlet se mi líbil, nejlepší bylo šeptání na Mohyle míru."
Kavlíková, E. Nováčková, G. Součková, 8.A
P. Rémanová, V. Frantl, B. Urbánková, D. Štefek, J. Rambousková, M. Jadrná, 8. C
H. Kubíčková, 8. C

„Moc se mi líbila krásná příroda a také knihovna na zámku. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých věcí."
J. Žižková, 8. C

„Exkurze na slavkovský zámek i Mohylu míru se mi velmi líbila. Takové doplnění výuky je vítané zpestření. Dozvíme se něco nového."
J. Švandová, M. Jelínková, 8. C

„Šeptání do rohů v Mohyle míru, papučky na zámku a virtuální bitvy se mi moc líbily."
T. Horká, 8. C, L. Kopáčková, 8. B

„Zámek ve Slavkově i Mohyla míru si mi líbily, nejvíce mě zaujala virtuální bitva."
J. Barák, M. Sysel, K. Janečková, 8. B