Velká Bíteš

Výprava s Napoleonem


Dne 19. dubna 2007 se žáci 8. ročníku v rámci učiva dějepisu vypravili po stopách Napoleona Bonaparta, který v okolí Slavkova u Brna svedl jednu ze svých největších bitev, a to bitvu tří císařů. Cílem exkurze bylo žákům přiblížit atmosféru této doby prostřednictvím návštěvy kopce Žuráň, odkud Napoleon bitvě velel, Mohyly Míru v obci Prace, kde jsme mohli zhlédnout elektronicky zpracovanou rekonstrukci bitvy a následně zámku ve Slavkově, kde Napoleon v době svého pobytu v Čechách přespával.

Zde je několik ohlasů na exkurzi od žáků samotných:

„Jednoho dne jsme navštívili město nedaleko Brna, které se nazývá Slavkov u Brna. Viděli jsme Mohylu míru, o níž jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, které se nám hodí do života a ještě víc do hodin dějepisu. Dále jsme se seznámili s historií zámku ve Slavkově, kde pobýval Napoleon. Nejvíce nás zaujaly války Napoleona a jeho tažení. Nesmíme zapomenout na moderní techniku,díky níž jsme si učivo nejlépe zapamatovali. Tento výlet se nám hodně líbil.“

„Navštívili jsem město Slavkov, kde jsme si připomněli učivo o Napoleonovi a jeho době. Také se nám velice líbila Mohyla Míru, kde jsem se dozvěděli, jak probíhala bitva Tří císařů. Tento výlet se nám velice líbil.“

„Při exkurzi do Slavkova jsme navštívili krásný slavkovský zámek se vzácnými obrazy a dalším zajímavým vybavením. Dále naše cesta vedla na Mohylu míru, kde jsme zhlédli muzeum a video průběhu bitvy u Slavkova. Nakonec jsme navštívili kopec Žuráň, na kterém je umístěna mapa postavení vojsk před bitvou. Tato exkurze byla pro nás velmi naučná a velmi se nám líbila.“

„Na Slavkově se nám hodně líbilo protože tam bylo krásné prostředí a nádherná zahrada. Nejvíce nás zaujal historický sál, kde jsme si mohli zazpívat a zatančit.“ „Na exkurzi jsme navštívili zámek ve Slavkově u Brna a Mohylu Míru. Paní průvodkyně nám vyprávěla velmi zajímavý výk

lad, jak se zde žilo a jaké poměry panovaly mezi osobami spjatými s historií zámku. Na Mohyle míru nám bylo promítnuto video o bitvě Tří císařů. Nakonec jsme v samotné mohyle zkusili šeptat z jednoho rohu místnosti do druhého a přitom jsme slyšeli, co říkáme. Tato exkurze byla velice zajímavá a myslím si, že si z ní odnesli mnoho zážitků.“

„Jako každý rok tak i tentokrát jeli žáci 8. ročníků na exkurzi do Slavkova a na Mohylu Míru Naše první zastávka směřovala k pamětní desce na Žuráni, kde je zakresleno rozložení vojsk před bitvou. Kolem Žuráně je rozlehlá planina s kamenným stolem uprostřed chráněna několika lipami. Hlavním cílem naší cesty však byl Mohyla Míru na prateckém kopci. Nejprve jsme v místním muzeu zhlédli samotnou bitvu a poté jsme si prohlédli vystavené exponáty. Nakonec jsme se šli podívat do Mohyly a vyzkoušeli jsme si její výbornou akustiku. Po příjezdu do Slavkova jsme měli krátký rozchod a poté jsme navštívili slavkovský zámek, který je postaven v barokním slohu. Nejvíce nás zaujal obraz šlechtice, jehož špička boty se při přechodu místnosti za námi otáčela. Až jsme úspěšně prohlídku zámku, jeli jsme plní zážitků domů.“

Závěrem se sluší říci, že žáci nás učitele mile překvapili svým slušným chováním během celé akce. Paní průvodkyně pak obdivovala jejich znalosti nejen o Napoleonovi, ale také nevšední zájem, s nímž prohlídku zámku absolvovali. Věříme, že i v dalších letech bude mít exkurze do nedalekého Slavkova stejný úspěch jako ta letošní.