Velká Bíteš

Dějepisné úspěchy žáků


Účastnit se různých soutěží patří do aktivity výuky v každém předmětu. Jsou soutěže různého typu - školní, okresní, korespondenční, internetové apod. Žáci dostávají možnost získat a prověřit si své poznatky na vyšší úrovni než školní, reprezentovat školu a získat zajímavé ceny.

Ve školním roce 2007/2008 v rámci výuky dějepisu zatím proběhlo několik soutěží, jichž se žáci zúčastnili a dosáhli dobrého umístění.

Již tradiční je olympiáda z dějepisu. Ve školním kole získal nejvíce bodů Lukáš Buchta z 8. D a Tomáš Ventruba z 9. A. Oba postoupili do okresního kola a rozhodně se v něm neztratili. Lukáš Buchta skončil na výborném čtvrtém místě a Tomáš Ventruba se umístil v polovině výsledkové listiny. Oběma chlapcům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Druhá soutěž se týkala zajímavého tématu - 2. světové války a holocaustu.. Zpracované výsledky jsme po vypracování odeslali do Židovského muzea v Praze. Počátkem ledna nás velice potěšil dopis, jenž nám ze zmíněné instituce poslali a v němž nám sdělují, že jsme v celostátní úrovni získali krásné druhé místo, když první cena nebyla udělena. Odměnou nám bylo pozvání do prostor Židovského muzea v Praze. Naši žáci toto pozvání přijali a společně s paní učitelkou, Mgr. Pavlou Švihálkovou, se minulý týden do Prahy rozjeli. I když na celé práci se podílela většina žáků devátých tříd, do Prahy byli vysláni jen jejich zástupci - Andrea Kratochvílová (9. A), Vlasta Bartošková (9. B), Lucie Velebová (9. C) a Martin Havlát (9.D ). Tato čtveřice si prohlédla Židovské muzeum a obdržela diplom a knihu. Závěrem na ně čekalo i drobné občerstvení.

Třetí soutěžní klání věnovalo pozornost Vysočině a námětům, jak netradičně poznávat kraj, ve kterém žijeme a navštěvujeme základní školu. Každý ročník se zaměřil v souvislosti z probíraným učivem na jinou oblast - šesté a sedmé ročníky vypracovaly program fiktivních cestovních kanceláří s nabídkou pravěkých a středověkých zájezdů do kraje Vysočina, v osmém ročníku jsme se věnovali pověstem a geografii Vysočiny, zásluhou devátých ročníků vznikl návrh nové cyklostezky s tématikou židovských památek.

Velice nás těší, že ani zde naše práce neskončily v poli poražených, naopak, obdrželi jsme děkovný dopis a pozvání na prezentaci výsledků zmíněného projektu (ta nás čeká 19. 2. 2007 v Jihlavě).

Rok 2006 byl rokem, v němž jsme si mohli připomenout významnou historickou událost - sedmisté výročí vymření Přemyslovců po meči. V Brně na Špilberku při této příležitosti probíhala výstava, jejíž konání bylo pro velký zájem veřejnosti prodlouženo až února letošního roku. A této příležitosti jsme využili a výstavu jsme se žáky sedmých a osmých tříd navštívili. Mohli jsme si prohlédnout unikátní předměty, které jinde neuvidíme, přiblížil se nám život středověkých boháčů i prostých lidí. K dispozici jsme měli i pracovní listy, díky nimž si žáci mohou upevnit získané znalosti.