Velká Bíteš

Seznámení s historií antického Říma

V prvním měsíci letošního školního roku se žáci sedmých ročníků blíže seznamovali s historií antického Říma. Zvláštní pozornost věnovali římským hostinám (7. A), římské škole (7. B) a způsobu bydlení (7. C). Nejprve se seznámili s připravenými písemnými podklady, poté si shromáždili obrázky, které se jim k tématu hodily. Za domácí úkol napsali několik slov o zadaném tématu. Závěrem vytvořili plakát, který si na fotografiích můžete prohlédnout.

Seznámení s historií antického ŘímaSeznámení s historií antického Říma
Seznámení s historií antického ŘímaSeznámení s historií antického Říma


O celé práci pak napsali: „Naučili jsme se toho spoustu o římské architektuře. Dozvěděli jsme se mnoho nového o tom, jaké měli Římané domy a v jakých krutých podmínkách někteří z nich žili.“

Sabina Fišerová, 7.C

„Římská večeře
Tato práce mě velice bavila. Dozvěděl jsem se nové informace o tom, jak Římané stolovali, z čeho svoje jídla vařili, jaké měli pomůcky a hlavně, co jedli. Rádi měli různá masa, třeba vepřové, skopové kuřecí, paví či sviští. Zaujalo mě, že často míchali slané a sladké chutě.“

Jiří Hruška, Tomáš Remer, 7.A

„V jedné z hodin dějepisu jsme si četli o římské škole a stolování v starověkém Římě. Na škole ve starověkém Římě mě zaujal způsob výuky, zasedací pořádek, místo, kde se učili a hlavně dlouhá doba prázdnin. Dříve jsem nevěděla, že pro Římany byla nejvzácnější kniha. Ke stolování v antickém Římě jsme vytvořili projekt, do kterého se zapojila celá třída. Byly to zajímavé a zábavné hodiny a také jsme si látku lépe zapamatovali.“

Simona Schwarzbachová, 7.A

„V hodinách dějepisu jsme pracovali ve skupinkách a zabývali jsme se římskou školou a stravou školáků. Do hodiny jsme si připravili různé pomůcky a na obrovský papír jsme napsali všechno, co víme o Římě. Práce se nám líbila, dozvěděli jsme se, jak se dřív žilo.“
 
Lucie Bahenská, Michaela Škodová, 7.A

„Naše třídní práce byly moc hezké, práce se nám velmi povedla. Římané měli zajímavý jídelníček, např. si dávali do vína lístky růží a med. na velkých oslavách jedli kůzlata. na takovou oslavu bychom se chtěly jednou podívat.“

Lucie Holubářová, Zdeňka Hortová, Lucie Jiranková, 7.A