Velká Bíteš

Dějepis v osmých třídách

V říjnových dnech jsme v hodinách dějepisu v osmých ročnících věnovali pozornost českým dějinám období třicetileté války a následující doby „Temna“. Žáci se formou skupinové práce např. seznámili s některými zajímavými osobnostmi té doby (Albrecht z Valdštejna, Jan Mydlář, Jan Amos Komenský…), s tehdy používanými zbraněmi, či s pohnutou dohrou bitvy na Bílé hoře, jež se odehrála 21. 6. 1621 v Praze.

Lucii Antlovou, Ilonu Brymovou, Michala Sysla, Mirka Rybníčka, Lucii Karmazínovou, Pavlu Klusákovou, Charlotu Borovskou a Standu Bednáře z 8. B látka inspirovala k dramatickému ztvárnění probíraného učiva. Jejich zpracování bylo rozděleno do tří částí – vražda Albrechta z Valdštejna, žoldnéřská vojska třicetileté války a poprava na Staroměstském náměstí.

Protože jejich vystoupení, které si připravili zcela dobrovolně, mělo ve třídě velký úspěch, rozhodli se, že jej předvedou i v dalších třídách svého ročníku – v 8. A a v 8. C. A jaké byly reakce žáků, si můžete přečíst v následujících řádcích:

„Ukázka se nám líbila, ještě hezčí by byla s kostýmy. Děkujeme 8.B, bylo to velmi nápadité.“
Jana Žižková, Vojtěch Frantl, Jan Loukota, Pavlína Rémanová, Jitka Švandová, 8. C

„Ukázka byla velmi legrační a také poučná. Chtěly bychom si také něco podobného zahrát.“
Marika Kroutilová, Olga Komínková, 8. C

„Ukázka byla velmi hezká, poučná a také jsme si z ní něco odnesli. Tahle forma učení se nám líbí, protože se látku učíme daleko lépe než ze sešitu. Herci byli skvělí.“
Andrea Kavlíková, Eva Nováčková, 8. A

„Já si myslím, že spolužáci hráli moc hezky, já bych něco takového ve svém volném čase asi nedělal. Myslím si, že je to umění – někam jít a vystupovat před třiceti lidmi, já bych se trémou sesypal.“
Marek Sítař, 8. A

„Mně se líbilo, že si scénku nachystali úplně sami. Určitě jim to dalo hodně práce, já bych je odměnil jedničkou za aktivitu.“
Tomáš Kala, 8. A

Já jsem také přesvědčena, že žáci si jedničku za aktivitu rozhodně zasloužili. Velmi mě těší, když žáky probírané učivo zaujme natolik, že jsou ochotni věnovat svůj čas dobrovolné práci navíc.

Mgr. Eva Čermáková, učitelka dějepisu