Velká Bíteš

Setkání dvou generací

Beseda s p. dr. HájkemTímto článkem bychom rádi poděkovali panu Hájkovi za čas, který s námi strávil, za vzpomínky, které nám předal, a za to, že nám přiblížil situaci v době padesátých let. Své vyprávění doprovázel dobovými fotografiemi a hesly, jež zaznívaly v době socialismu. Také nás seznámil se svými vlastními zkušenostmi a zážitky. Zjistili jsme, že život nebyl jednoduchý a práce v zemědělství byla tvrdá a náročná. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat panu Hájkovi za vykreslení situace, která tehdy panovala. Jeho výklad nám posloužil jako perfektní rozšíření našeho učiva.

Lukáš Molin, Ondřej Malý, Libor Suchomel, Martin Havlát, žáci 9.D

Poděkování

Ve středu 20. prosince nás navštívil díky pozvání našich učitelů pan Hájek, kterému tímto chceme poděkovat za jeho přednášku a také za čas, který nám věnoval. Povídání bylo velmi pěkné, dozvěděli jsme se spoustu nového o době, kterou jsem zrovna probírali v dějepise. Také bychom ho chtěli požádat, zda by nebyl ochotný a přišel popovídat našim budoucím „deváťákům“ i příští rok. Byla by škoda, kdyby o jeho přednášku přišli, protože byla opravdu velmi zajímavá a poučná. Srdečně mu děkujeme za žáky a učitele, kteří si jeho povídání mohli vyslechnout.

Kateřina Ráboňová, Iveta Pelikánová - žákyně 9.A


I my, učitelé dějepisu, se připojujeme k žákům naší školy a těšíme se na další inspirující setkání s panem Hájkem.

Mgr. Čermáková Eva, Mgr. Cendelínová Jaroslava