Velká Bíteš

Beseda s pamětníkem

Vysvětlování historických pojmů, událostí a učení se letopočtů nepatří mezi oblíbené činnosti žáků a tak se my, učitelé, snažíme, aby byly hodiny dějepisu co možná nejzajímavější. Prokládáme je videokazetami, hrami, ale není nad to, když si žáci poslechnou autentický výklad pamětníka.

Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2005 proběhla beseda pro žáky 9. ročníku s panem RNDr. J. Hájkem, který jim velice zajímavě vyprávěl o období okupace. A tak jsme se všichni zúčastnění náhle ocitli v období okupace, které pan Hájek prožíval jako malý chlapec. Chodili jsme do školy, hráli jsme si s kamarády, museli jsme tvrdě pracovat. Občas jsme všichni jen nevěřícně kroutili hlavami, nebo nám koutky cukaly v náznaku úsměvu. Po 45 minutách besedy jsme všichni odcházeli spokojení a plní dojmů. Nikdo nemusel nic říkat, protože všem zářily oči . Žáci se ale o své dojmy z besedy podělili se svými spolužáky v hodině dějepisu.

Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat panu RNDr. Hájkovi za velice zajímavou besedu a nezbývá než dodat, že už nyní se těšíme na další spolupráci.

Mgr. Cendelínová Jaroslava