Velká Bíteš

Přehledy učiva

CHEMIE - 8. ročník - 2 hodiny týdně

- historie chemie, alchymie
- směsi
- voda
- vzduch
- hoření
- pohyb částic
- atom
- chemická vazba
- chemické prvky
- periodická soustava, periodický zákon
- chemické reakce
- chemické výpočty
- oxidy a halogenidy
- oxidační číslo
- sulfidy
- kyseliny a hydroxidy
- kyselé deště
- pH indikátory
- neutralizace
- soli

Laboratorní práce

- filtrace
- krystalizace
- zjišťování kyselosti a zásaditosti roztoků

CHEMIE - 9. ročník - 2 hodiny týdně

- opakování
- redoxní reakce
- výroba kovů z rud
- elektrolýza, koroze
- uhlovodíky
- uhlovodíky a automobilismus
- uhlí, ropa, zemní plyn
- deriváty uhlovodíků
- plasty - sacharidy
- tuky, mýdlo
- bílkoviny
- biokatalyzátory
- chemizace - léčiva, pesticidy, detergenty
- drogy, otravné látky
- výživa
- znečišťování životního prostředí
- odpady, třídění odpadů

Laboratorní práce

- důkaz uhlíku a vodíku v parafínu
- důkaz sacharidů
- destilace ethanolu