Velká Bíteš

Soutěže

Olympiáda v českém jazyce

Na začátku prosince 2014 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se jí téměř 30 žáků. Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd.

Žáci vždy zpracovávají nejprve úkoly mluvnické, potom se věnují slohovému úkolu, v tomto roce na téma Pohled z okna.

I letos plnili soutěžící rozmanité češtinářské úkoly. Víte i vy, kdy se píše tip a kdy typ? Kromě tohoto úkolu měli žáci opravit nevhodně formulovanou větu, uvést významy přídavných jmen (např. volební - voličský - volitelný), vzpomenout si na odvozená slova, která končí na -tisk atd.

Vítěz školního kola reprezentoval naši základní školu v okresním kole ve Žďáře nad Sázavou.

 

Recitační soutěž

Koncem února 2015 se v naší škole uskutečnilo pro žáky 6. - 9. ročníku školní kolo recitační soutěže. V den soutěže se v žákovské knihovně sešlo 16 žákyň a žáků.

Porota složená z vyučujících českého jazyka si vyslechla zajímavé texty. Žáci interpretovali jak poezii (díla J. Vrchlického, J. Seiferta, J. Žáčka, nezapomněli ani na regionální autory, např. na bítešského rodáka J. Sedláka), i prózu (ukázky z děl J. Thurbera, M. Macourka aj.).

Vítězové „svých" kategorií zastupovali Základní školu Velká Bíteš v obvodním kole této soutěže, která byla pořádaná Domem dětí a mládeže ve Velkém Meziříčí.