Velká Bíteš

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Základní škola Velká Bíteš spolupracuje především s Pedagogicko-psychologickou poradnou Žďár nad Sázavou a Pedagogicko-psychologickou poradnou Čechyňská 19, Brno.

Výchový poradce pro 1. stupeň - Mgr. Magda Videnská
- konzultace pondělí 7:15-7:45 hod., středa 13:00-14:00 hod., jindy dle domluvy
 
Výchový poradce pro 2. stupeň (poradce pro volbu povolání) - Mgr. Marie Vlčková
- konzultace pondělí 10:00-11:30 hod., jindy dle domluvy
  • zajišťuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky
  • eviduje zájem žáků o studium na středních školách, spolupracuje střídními učiteli
  • eviduje nabídku studia na středních školách, zajišťuje styk se zástupci středních škol
  • pomáhá při vyplňování přihlášek na střední školy
  • zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení
  • poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení
    Etoped - Mgr. Alice Bednářová
 
Prevence rizikového chování - Mgr. Markéta Velebová
- metodik prevence (konzultace dle domluvy)
 
Schránka důvěry
- umístěna v budově prvního stupně na chodbě u sborovny, v budově druhého stupně napravo za hlavním vchodem