Velká Bíteš

Informace ze schůze parlamentu z 26. 11. 2014

Docházka

 • dorazili všichni zástupci tříd

Řešili jsme

 • každá třída dostane nové hodiny
 • zakoupeno nové nářadí do školní dílny - pilky a rašple
 • nové pláště do chemie se zatím kupovat nebudou
 • jsou objednány šatní skříňky, aby každý žák měl svou, takže malování sloupů se zatím odkládá
 • letos už nezbývá příliš financí na nové tabule, ale do 7. A by se koupila
 • nedostatky na WC na 1. stupni byly odstraněny - děkujeme
 • výjezd do Anglie letos nebude, plánuje se jezdit 1x za 2 roky, letos se pravděpodobně uskuteční poznávací zájezd do Německa
 • s tím souvisí projekt e-twinning vyhlášený p. učitelkou Poláchovou, je potřeba se jí zeptat na podrobnosti, abychom se do něj mohli přihlásit
 • konání předvánočního bazaru

Návrhy

 • na založení školního časopisu (v internetové podobě)
 • na založení sportovního týmu ve škole (florbal)
 • na povolení východu ze třídy o malé přestávce

Připomínky

 • nedostatek kříd
 • stížnost na vlasy v jídle a nedostatek chleba k některým pokrmům ve školní jídelně
 • nedostatek toaletního papíru na WC
 • zapomnělo se na cvičný poplach?? – určitě bude

Na schůzku parlamentu nás přišly informovat pracovnice nízkoprahového zařízení Wellmez z Velkého Meziříčí o rozšíření působnosti své činnosti i v našem městě. Vzhledem k tomu, že v Bíteši zatím žádný podobný klub nemáme, zatím svou činnost vykonávají na ulici. Můžeme se na ně obracet s problémy, se kterými si nevíme rady, nebo jen tak si promluvit. Víc informací od svých zástupců v parlamentu nebo z nástěnky ve třídě (parlamentní nástěnky v 1. patře).