Velká Bíteš

Informace ze schůze parlamentu z 17. 10. 2014

Vedení parlamentu

 • Předseda: Vojtěch Pospíšil
 • Místopředseda: Jan Štefek
 • Zapisovatel: Gabriela Maierová

Řešili jsme

 • informace o zřízení parlamentní nástěnky – budova 2. stupně, 1. patro
 • informace o bezpečném vstupu do budov školy – čipy, dozor, (viz tragická událost ve Žďáru)
 • pravidla společenského chování – zdravení je slušnost

Pochvala

 • za bufet na 2. stupni

Připomínky

 • co je s hodinami?
 • 7. A a 9.C by si přály novou tabuli
 • opravit dívčí záchody u jídelny na 1. stupni – kliky, drhnutí dveří, ...
 • přiměřené chování na záchodech – plýtvání papírem, hygiena - 1. i 2. stupeň

Návrh na vymalování sloupů v šatně na 2. stupni