Velká Bíteš

Informace ze schůze parlamentu z 17. 12. 2013

Docházka:

  • všichni až na zástupce 8. C a 9. B

Řešilo se:

  • Odmítl se návrh z minulého zasedání na využívání ploch na sloupech v šatnách pro inzerci, vzkazy apod. s odůvodněním, že tohle si všichni řeší na Facebooku
  • Zrcadla - návrh na zrcadlo na dívčím WC u tělocvičny
  • Požadavek na opravu vypadávajících klik na dívčím WC na 1. stupni u jídelny
  • Hodiny ve třídách - po opravě panem školníkem mnohé už zase nejdou. Pan ředitel přislíbil v novém roce výměnu za jiné.
  • „Znovu-vydávání" školního časopisu - byl názor, že by se mohl znovu vydávat školní časopis, ale zástupci tříd se musí zeptat spolužáků, jestli by vůbec měl někdo zájem časopis vytvářet. Měl by to být časopis o škole, a tak by ho měli vytvářet sami žáci, ne učitelé.
  • Vlasy v jídle - byla podána stížnost, že se v jídle ve školní jídelně nachází vlasy, stížnost pan ředitel projedná s vedoucí jídelny.
  • Požadavek na novou skříň pro 5. A, pan ředitel přislíbil postupné obnovování starého nábytku podle možností financování na 1. i 2. stupni.
  • Vymalování zdí v 2. patře 2. stupně - byla podána informace, že se budou malovat stěny v 2. patře během velkých prázdnin, ale že to předpokládá ohleduplné zacházení - ne jako ve 3. patře, kde už po 4 měsících jsou šlápoty na zdi. Všechno je drahé, stojí to peníze, ale žáci se k tomu neumějí šetrně chovat.