Velká Bíteš

Informace ze schůze parlamentu z 20. 03. 2013

Docházka:

 • přítomní zástupci všech tříd

Řešili jsme:

 • Za úkol jsme dostali do pátku vymyslet 2 až 3 věty, které by se hlásily v rozhlase ke Dni učitelů. Tímto bychom chtěli poděkovat třídám, které to dodaly.
 • Zástupci parlamentu by měli ve třídách vyřídit, že soustavně dochází k porušování školního řádu, jak z naší strany (strany žáků), tak strany rodičů.
 1. Mobilní telefony - Mobil, můžeme do školy nosit, ale po dobu celého vyučování musí být vypnutý a uložený (nejlépe v tašce) - z důvodů natáčení videí, pořizování posměšných obrázků spod. Při prvním napomenutí bude jen ústní napomenutí, při druhém poznámka do žákovské knihy, při třetím důtka třídního učitele a při čtvrtém chycení 2 z chování. (Přesný postup bude ještě upřesněn). Mobilní telefony se tolerovat nebudou!! Chráníme tím sebe i učitele.
 2. Onemocnění - v případě onemocnění je rodič povinen informovat školu do 3dnů! Rodiče sami podepsali, že znají školní řád. Jestli včas neoznámí absenci žáka, tak je škola povinna volat sociální pracovníky. Kamarádi ani sourozenci nesmějí omlouvat - jedině rodiče (zákonní zástupci).
 • Celoškolní souboje - přijďme s návrhy různých celoškolních turnajů jako například: souboj v piškvorkách, florbalový turnaj, fotbalový turnaj apod.
 • Sportoviště - Jaké sportoviště nám venku chybí?! (baseballové hřiště, hřiště na ragby, nebo jen tak nějaký pískový plácek) – zjistit ve třídách.
 • Do Velikonoc vymyslet a zjistit, jestli bychom chtěli inzertní nástěnku do šaten - z čeho a jaká by měla být.

Výsledky celoškolní fotografické soutěže CVAK (co bychom na škole chtěli změnit):

 • NÁVRHY
 1. Díry v podlahách budou spraveny (nejspíše během jarních prázdnin)
 2. Více skříněk ani větší skříňky nebudou
 3. Nová okna na druhém stupni nebudou, kvůli nedostatku peněz
 4. Interaktivní tabule ve třídách nebudou, ale budou se pořizovat nátěry na tabule
 5. Ve třídách se vyskytnou hodiny
 6. V průběhu roku se začnou vymalovávat chodby a třídy, spravovat omítky (po prázdninách bude vymalováno)
 7. Zrcadlo na dámských toaletách u tělocvičny bude
 8. Více toaletního papíru nebude (v případě nouze si musíme říct paní uklízečce)
 9. Na dámských záchodech se vyskytne více košů
 10. Do konce roku budou vyměněny lavice a židle (jen ty nejhorší)
 11. Budou spraveny všechny dveře a stupínky u nich
 • CO SE NÁM LÍBÍ
 1. počítače, diaprojektory
 2. nástěnky, výzdoba oken
 3. třídění odpadu a automat na mléko