Velká Bíteš

Informace ze schůze parlamentu z 27. 09. 2012

Docházka:

  • zúčastnili se všichni zástupci tříd

Na 1. schůzi bylo zvoleno vedení parlamentu:

  • předsedkyně – Zuzka Kožnarová – 9.C
  • místopředseda – Josef Zachoval – 8.A
  • zapisovatelka – Vanda Řepová – 9.A

Řešili jsme:

  • problematiku bufetu – je nutné uspořádat po třídách anketu, kde se každý vyjádří, co by chtěl v bufetu změnit – za třídu údaje zpracují zástupci, za školu vyhodnotí vedení parlamentu, výsledky budou předloženy na příští schůzi
  • nabídku kroužků
  • zlepšení orientace na žákovském schodišti (návrh na značení pater, bude projednáno s učiteli na pedagogické poradě)