Velká Bíteš

Provozní řád školní knihovny

  • Výpůjční doba – pondělí a středa od 9:40 do 10:00 hodin. Na požádání kdykoli.
  • Žák si může vypůjčit libovolný počet knih.
  • Knihy se vrací po přečtení nebo prostudování v co možná nejbližším termínu.
  • Pokud někdo knihu ztratí nebo viditelně poškodí, uhradí finanční částku odpovídající její pořizovací ceně.
  • V místnosti školní knihovny se žák věnuje výběru knih, nesvačí, neodkládá si zde aktovku.