Velká Bíteš

Školní jídelna

Základní informace

ZS Sadova 2013 09

ZS Sadova 2013 10jidelna007.jpg


Vedoucí školní jídelny: Procházková Zdeňka
 
Vedoucí kuchař: Najer Pavel

Kapacita jídelny: 600 strávníků

Telefon: 566 789 450

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Stravné:

 • strávníci 7-10 let: 23 Kč
 • strávníci 11-14 let: 26 Kč
 • strávníci 15 a více let a dospělí: 27 Kč

Způsoby platby stravného:

Stravné je hrazeno vždy dopředu, a to jedním z následujících způsobů:

 • 1. způsob – bezhotovostní – formou inkasa
  Stravné se inkasně stahuje vždy v polovině měsíce na následující měsíc dopředu, tzn. v září na říjen.
 • 2. způsob – hotovostní formou
  Stravné je hrazeno na další měsíc hotovostně v kanceláři školní jídelny (denně mezi 7-9, 14-14.30 hod).

Prostřednictvím terminálů ve škole nebo přes internetovou aplikaci si strávník může měnit druh obědu nebo si jej případně odhlásit. Přihlášení obědů se provádí automaticky vždy na začátku měsíce.

Na základě uhrazení finančních prostředků je každému strávníkovi přidělen určitý kredit, který se podle množství objednaných obědů snižuje.

V případě, že má strávník záporný kredit, je objednávání stravy zablokováno. Je nutné kontaktovat vedoucí školní jídelny a chybějící finanční částku uhradit.

Příklad:

 • V měsíci říjnu je 20 dnů, kdy budou žáci docházet do školy.
 • Stravné pro žáka 11–14 let je 26 Kč.
 • Formou inkasa je strženo automaticky 20 × 26 Kč = 520 Kč.
 • Systém automaticky přihlásí strávníkovi 20 obědů (oběd č. 1) a poníží kredit.
 • Strávníkovi se bude správně zobrazovat kredit 0 Kč. Všechny obědy na měsíc říjen má zaplacené.

Výdej obědů: 11.30 – 14.00 hodin

V případě, že žák zapemene čip doma, musí si do 10:00 hod. vyzvednout potvrzení v kanceláři jídelny. Na základě tohoto potvrzení mu bude vydán oběd i bez použití čipu.

Objednávání (popř. odhlašování) obědů:

Školní jídelna připravuje dva druhy jídel. Standardně má strávník automaticky objednán oběd číslo 1. Oběd číslo 2 si může zvolit níže uvedeným způsobem.

Obědy je možné objednávat (popř. odhlašovat) nejpozději:

 •  v daný den do 5:30 hod. prostřednictvím internetu na adrese http://strav.nasejidelna.cz/0003
 •  předchozí den do 16:00 hod. přes terminály umístěné na obou budovách základní školy, 
 •  předchozí den do 14:00 hod. telefonicky na čísle 566 789 450 nebo osobně.

Objednávky stravy zaslané elektronickou poštou nejsou akceptovány.

Pokud dojde k onemocnění dítěte a neodhlásí se oběd, je možné si jej vyzvednout do jídlonosiče v době od 11.00 do 11.20 hodin v kuchyni (ne v jídelně) pouze 1. den, ostatní dny je nutné se řádně odhlásit.

Evidence strávníků:

Školní jídelna je vybavena stravenkovým systémem využívajícím čipy Dallas. Pomocí těchto čipů si žáci mohou objednávat obědy na terminálech v obou budovách školy. Čipy se dále využívají při výdeji oběda v jídelně a při vstupu do obou budov školy. Záloha na čip činí 100,- Kč. V případě, že si žák zapomene čip, je nutné si v kanceláři jídelny vyzvednout potvrzení nejpozději do 10 hodin. Záloha za čip se nevrací při jeho ztrátě a zjevném mechanickém poškození čipu. Záloha za blokované, obsazené čipy se vrací pouze žákům základní školy.

Charakteristika školní jídelny:

Kuchyň je umístěná v přízemí školy. Chod jídelny zajišťuje vedoucí školní jídelny s hlavním kuchařem a čtyřmi kuchařkami. 
 
Školní jídelna včetně kuchyně je nově rekonstruována, odpovídá hygienickým požadavkům na stravovací služby. Nachází se v prvním poschodí naší školy. Od září 2008 nabízí strávníkům výběr ze dvou jídel.

Skladba jídelního lístku je v souladu se zásadami správné výživy ve školním stravování.

Předností naší jídelny jsou chutná a zdravá jídla.

 

Objednávání stravy přes internet

Základní škola ve Velké Bíteši nabízí možnost komunikaci mezi jídelnou a strávníkem pomocí celosvětové sítě internet. Jedná se o sledování stavu účtu, zjištění jídelníčku, zadávání a rušení obědů z libovolného počítače připojeného do internetu (např. z domova nebo kanceláře), a to i mimo provozní hodiny školní jídelny. Komunikace pomocí internetu v sobě sice nemá prvky přímého kontaktu jako osobní návštěva nebo telefonický hovor, ale je bezesporu rychlejší a pohodlnější.

Tato služba je nabídnuta zdarma všem žákům a zaměstnancům školy. Bližší informace je možné získat v kanceláři školní jídelny.

Přístup do systému iJídelna je na adrese http://strav.nasejidelna.cz/0003. Odkaz iJídelna je též v horní nabídce webových stránek školy.

Návod pro práci se systémem si můžete stáhnout zde:

pdfNávod251.51 KB

Informace o alergenech ve školní jídelně

Od 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které má umožnit jednoduchý přístup k nejdůležitějším informacím o potravině.

Tato nová právní úprava přináší stravovacím provozům, tzn. i naší školní jídelně povinnost informovat strávníka o alergenech obsažených v nabízených pokrmech (každý strávník se musí dozvědět, zda se v nabízeném pokrmu vyskytují nějaké konkrétní alergeny).

Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce pokrmů a potravin. Je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale není povinna brát zřetel na přecitlivosti (alergie) jednotlivých strávníků. Při výrobě jídel to ani není možné. Tuto skutečnost si musí strávník sám uhlídat. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivostí na nějaký alergen.

Jakým způsobem bude naše jídelna informovat strávníka o obsahu alergenů v pokrmech?

Seznam očíslovaných alergenů bude vyvěšen na nástěnce u terminálů vždy vedle aktuálního jídelníčku a za každým vypsaným pokrmem v jídelníčku budou číselně označeny alergeny, které daný pokrm obsahuje (přítomné alergeny budou uvedeny slovem „obsahuje"). Stejným způsobem budou označeny alergeny v jídelníčku na našich webových stránkách.

Zdeňka Procházková, vedoucí školní jídelny

Seznam alergenů