Velká Bíteš

Základní informace

141

133

137

 

Školní družina při ZŠ Velká Bíteš pracuje v 6 odděleních, pod vedením vychovatelů P. Petrovové, N. Kolkové, Mgr. M. Kolomazníčkové, M. Trojanové. J. Bartůňková a Bc. R. Kučery.

Webové stránky družiny: http://skolni-druzina4.webnode.cz/

družina

 

Cílová kapacita školní družiny je 175 dětí.

Provoz družiny je ráno od 6:00 do 8:00 hod. a po vyučování od 11:30 do 16:30 hod.

Měsíční poplatek činí 50,- Kč, platba probíhá dvakrát během školního roku a to v měsíci říjnu a lednu.

Po celý rok v družině sportujeme, malujeme, vyrábíme, modelujeme, pracujeme na počítačích, nebo si jenom hrajeme, povídáme, posloucháme pohádky a písničky, podle toho na co je právě nálada.

Své výrobky děti prezentují v prostorách družiny, chodeb ZŠ a jídelny.Během roku připravujeme drobné dárky pro budoucí prvňáčky. Při příležitosti Dne otevřených dveří na ZŠ připravujeme výstavu dětských prací.

V průběhu celého roku se podílíme na akcích školy, navštěvujeme výstavy, zúčastňujeme se soutěží.

ŠD využívá všech zařízení školy, tělocvičnu, školní hřiště, počítačovou učebnu a keramickou dílnu.

Zápis do školní družiny probíhá vždy první školní den od 7:00 hod. do 10:00 hod. Pokud je volná kapacita, mohou se  děti přihlásit i v průběhu školního roku.

Telefonní spojení do školní družiny

Linka

Pracovna

566 789 455

Družina
(vyzvánění do všech pěti
oddělení družiny současně)

P. Petrovová, N. Kolková, Mgr. M. Kolomazníčková, M. Trojanová, J. Bartůňková, Bc. R. Kučera

566 789 470

Družina – oddělení 1

N. Kolková

566 789 471

Družina – oddělení 2

Mgr. M. Kolomazníčková

566 789 472

Družina – oddělení 3

P. Petrovová

566 789 473

Družina – oddělení 4

Bc. R. Kučera

566 789 474

Družina – oddělení 5

J. Bartůňková

566 789 475

Družina – oddělení 6

M. Trojanová

Za školní družinu Pavla Petrovová

134136138139140142