Velká Bíteš

Přijímací řízení v roce 2015 pro školní rok 2015/2016

V tomto školním roce dochází k řadě změn při přijímacím řízení na stření školy. Některé informace najdete v přiložených souborech o přijímacím řízení. Sledujte také, informace na stránkách Ministerstva školství a tělovýchovy.

Podle informací ze třídní schůzky čtěte dokument na adrese:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Předvyplněnou přihlášku na SŠ obdrží žáci od třídního učitele koncem ledna 2015.

Další webové adresy k volbě povolání: