Velká Bíteš

Profesní poradenství

Kariérové poradenství

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ je jednou z náplní práce VÝCHOVNÉHO PORADCE, který pracuje na každé škole. Nerozdává jenom přihlášky na střední školy, ale organizuje různé aktivity, které mají usnadnit žákům devátého ročníku jejich nelehké rozhodnutí – co jít studovat po základní škole. Výchovný poradce na základní škole učí také předmět VOLBA POVOLÁNÍ.

Celý článek

 

Prezenční výstavy středních škol

 • Jihlava
  DKO, s. r. o., Tolstého 2, 13. 11. 2015 8.00–18.00 hod.
 • Třebíč
  DIDACTA – veletrh vzdělávání, Střední průmyslová škola Třebíč, Manž. Curieových 734, 15. 10. 2015
 • Žďár nad Sázavou
  Festival vzdělávání, Dům kultury, Dolní ul. 183, 12. 11. 2015 8.00–17.00 hod.
 • Brno
  BVV, pavilon G1, 20.-21. 11. 2015
 • Jihlava

  • DKO, s. r. o., Tolstého 2, 13. 11. 2015 8.00–18.00 hod.

 • Třebíč

  • DIDACTA – veletrh vzdělávání, Střední průmyslová škola Třebíč, Manž. Curieových 734, 15. 10. 2015

 • Žďár nad Sázavou

  • Festival vzdělávání, Dům kultury, Dolní ul. 183, 12. 11. 2015 8.00–17.00 hod.

 • Brno

  • BVV, pavilon G1, 20.-21. 11. 2015

Přijímací řízení v roce 2015 pro školní rok 2015/2016

V tomto školním roce dochází k řadě změn při přijímacím řízení na stření školy. Některé informace najdete v přiložených souborech o přijímacím řízení. Sledujte také, informace na stránkách Ministerstva školství a tělovýchovy.

Podle informací ze třídní schůzky čtěte dokument na adrese:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Předvyplněnou přihlášku na SŠ obdrží žáci od třídního učitele koncem ledna 2015.

Další webové adresy k volbě povolání:

Další informace

INFORMACE O OBORECH, ŠKOLÁCH a UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání. 
 • vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů, 
 • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.) 
 • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání), 
 • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

 • informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 
 • filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
 • poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.

Více článků...

Strana 1 z 2

« 1 2 »