Velká Bíteš

Povinně volitelné a nepovinné předměty a kroužky

Povinně volitelné předměty

8 . a 9. ročník:

 • Ruský jazyk
 • Informatika
 • Společenskovědní seminář
 • Seminář a praktika z přírodopisu

Nepovinné předměty pro 1. a 2. stupeň

 • Náboženství 

Kroužky

 • Zpěváček - přípravka pro žáky 1. a 2. třídy - Mgr. Irena Nováková
 • Čeština hravě - pro žáky 2. třídy ZŠ Mgr. Magda Videnská
 • Hrajeme si s češtinou pro žáky 2. ročníku ZŠ - Mgr. Jitka Swarzbachová
 • Počkej, já si to rozmyslím pro žáky 3. ročníku - Mgr. Taťána Horká
 • Výtvarný kroužek pro žáky 2. - 4. ročníku ZŠ - Mgr. Šárka Topinková
 • Sportovní hry pro žáky 3. - 4. tříd ZŠ Mgr. Jitka Králíková
 • Český jazyk hrou - pro žáky 3. tříd ZŠ - Mgr. Lišková Ilona
 • Klub šikovných dětí pro žáky 4. -5. tříd ZŠ - RNDr. Iva Syslová
 • Páťákova čeština - pro žáky 5. tříd - Mgr. Ilona Brůžičková
 • Kolem světa pro žáky 5. - 9. třídy ZŠ Mgr. Jaroslava Cendelínová
 • Keramika pro žáky 6-9. třídy ZŠ - Mgr. Monika Kolomazníčková
 • Paličkování, krajky pro děti 10 - 15 let - Ing. Jana Pastyříková
 • Basket 1 pro žáky 6. - 7. třídy ZŠ - Mgr. Daniel Ubr
 • Basket 2 pro žáky 8. - 9. třídy ZŠ - Mgr. Daniel Ubr
 • Sportovní hry II. děvčata 6. - 7. tříd ZŠ - Mgr. Jaroslava Cendelínová
 • Anglický jazyk - konverzace pro žáky 9. ročníku ZŠ - Ing. Věra Poláchová
 • Správně česky - příprava k přijímacím zkouškám z Čj pro žáky 9. ročníku - Mgr. Renata Pohanková