Velká Bíteš

Školní rok

V části Školní rok najdete aktuální informace související s každodením provozem školy. Jsou zde obsaženy dokumenty související s organizací školního roku, dále pak provozní informace týkající se školní družiny, školní knihovny a školní jídelny. Nahlédnout můžete i do jídelního lístku. K dispozici jsou také informace týkající se výchovného poradenství.