Velká Bíteš

Mezinárodní projekt SOCRATES - COMENIUS

Mezinárodní projekt SOCRATES - COMENIUS
3. ročník projektové spolupráce

Partneři: Základní škola J. G. Tajovského Senec a Základní škola Györ Maďarsko

Název programu: Zdravá škola, zdravá mládež

Cíl: Projekt je zaměřený na spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu.

Jednou z aktivit tohoto projektu ve školním roce 2007-2008 je tvorba kalendáře na téma Žijme zdravě a prezentující národní jídla dané země. Na tvorbě kalendáře pracovali žáci a žákyně 7. a 9. ročníku v hodinách praktické činnosti (vaření) a informatiky. Výsledné práce si žáci partnerských škol vymění.

Současně pracovali naši žáci na výměně informací o zvycích a tradicích slavení Velikonoc. Výsledným produktem jsou nástěnky v češtině a angličtině pro partnerské školy.

Mgr. Vlasta Musilová

Mezinárodní projekt SOCRATES - COMENIUSthumb_003.jpgMezinárodní projekt SOCRATES - COMENIUSMezinárodní projekt SOCRATES - COMENIUS