Velká Bíteš

Přechod dítěte z mateřské do základní školy

ms01Součástí projektu „Přechod dítěte z mateřské do základní školy“ je vzájemná spolupráce Mateřské školy U Stadionu a Základní školy Velká Bíteš, která vychází ze zkušeností a úspěšné spolupráce v minulých letech.


Návrh plánovaných akcí v rámci spolupráce na školní rok 2006 - 07


Září

 • děti, které nastoupily do 1. třídy mohou přijít navštívit mateřskou školu a pochlubit se svojí školní aktovkou i sešity a učebnicemi - individuálně (s rodiči)

Říjen

 • návštěva družiny v mateřské škole, společná hra, zpěv, ale hlavně se děti pochlubí svými prvními „studijními" výsledky
 • děti ze ZŠ jsou pozváni k účasti na „Drakiádě", kterou pořádá MŠ

Listopad

 • poznáváme základní školu - umožnit dětem z MŠ tvorbu v keramické dílně ZŠ - „Dílničky s předškoláky"
 • pozvat žáky ZŠ na Den otevřených dveří do MŠ u příležitosti 30. výročí založení školy

Prosinec

 • dárky a přání „děti dětem" - vlastní tvorba dětí a předání s 1. třídou, společně si zazpívat koledu - návštěva v 1. třídě
 • přizvat prvňáčky na vánoční koledování pod stromem na náměstí
 • návštěva vánočního jarmarku v ZŠ - možnost účastnit se výtvarné soutěže „Zeleno-červené Vánoce", možnost vlastního vystoupení předškoláků při zahájení

Leden

 • před zápisem do školy - návštěva dětí - předškoláků z MŠ v 1. třídě, sledovat vyučování, vnímat pokroky žáků, vzájemná spolupráce prvňáků i předškoláků při procvičování znalostí k zápisu
 • schůzka rodičů předškoláků s učitelkou 1. třídy v MŠ
 • zápis dětí do 1. třídy
 • soutěže a hry ve sněhu - stavění sněhuláka apod.

Únor

 • návštěva kroužků (hodiny angličtin)
 • návštěva kroužku počítačů
 • přípravný zpěv - společné zpívání

Březen

 • děti cvičí aerobic, možnost navštívit tento kroužek, shlédnout cvičení dětí, ale i pokus o společné cvičení
 • návštěva předškoláků z „Bítešánku" do „Bítešanu" - sledovat pokrok dětí a uvědomit si možnost vlastního postupu

Duben

 • strašidlácké běsnění, program k „čarodějnicím", interwiev s vedoucí čarodějnicí - dobrá nálada a radost je předpokladem k úspěchu
 • pomoc prvňákům při „úklidu lesa" - Den země (ekologie)

Květen

 • návštěva budoucích školáků v družině, možnost her v základní škole
 • návštěva školní jídelny
 • setkání na hřišti

Červen

 • oslava Mezinárodního dne dětí, návštěva MŠ v ZŠ
 • společný výlet - „stopovaná", kterou připraví prvňáci předškolákům, např. „indiánská výprava“
 • nabídnout dětem z družiny osvěžení v brouzdališti na zahradě MŠ
 • informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků v ZŠ

Příležitostné:

 • účast na výstavách pořádaných školou
 • pozvání na nově naplánované akce
 • divadlo dětí ZŠ
 • vzájemná znalost Rámcových programů a Školních projektů - MŠ, I. stupeň
 • projekt protidrogové prevence
 • celoroční spolupráce na projektu „Jazyky bez bariér" (výuka anglického jazyka)

Garanty realizace jsou učitelky předškolních tříd Mateřské školy U Stadionu a učitelky 1. ročníků a kroužků Základní školy ve Velké Bíteši.

Mgr. M. Sklenářová a Mgr. D. Karmasinová