Velká Bíteš

Projekt - Webové stránky Základní školy Velká Bíteš

fvV roce 2012 vyhlásil Kraj Vysočina grantový program "Informační a komunikační technologie 2012". Jedná se program fondu Vysočiny, který je určen na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina. Celkový objem finančních prostředků je 3.500.000 Kč.

Základní škola Velká Bíteš podala žádost v rámci titulu Webové stránky a byla ji poskytnuta dotace 10.000 Kč. Tato částka tvoří 40 % z celkových nákladů 25.000 Kč plánovaných na akci.

Projekt je zaměřen na následující oblasti:

  • inovace webových stránek školy (upgrade stávajícího redakčního systému, nový design)
  • zvýšení informovanosti žáků a jejich rodičů (kalendář akcí a výukový portál školy ad.)
  • poskytování informací široké veřejnosti (meteorologická data ze školní meteostanice ad.)
  • poskytování zpětné informace škole (ankety, diskuzní fórum ad.)

Akce v datech:

  • 26. 04. 2012 - podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny (žádost č. FV00301.0028)
  • 05. 06. 2012 - rozhodnutí Rady Kraje Vysočina o poskytnutí dotace (usnesení č. 1066/22/2012/RK)
  • 21. 06. 2012 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny mezi Krajem Vysočina a ZŠ Velká Bíteš
  • 22. 06. 2012 - zahájení realizace (firma xArt, spol. s r. o. Velké Meziříčí)
  • 25. 09. 2012 - ukončení realizace projektu

Mgr. Richard Smutný
správce ICT