Velká Bíteš

Investice na Základní škole Velká Bíteš

Od druhé poloviny devadesátých let minulého století se poměrně výrazně začala měnit podoba školství ve Velké Bíteši. V roce 1996 byla otevřena nová budova II. stupně základní školy na ulici Sadová, čímž došlo k uvolnění prostor dnešní budovy ZUŠ  Velká Bíteš na Hrnčířské ulici právě pro tuto školu. Následující změny byly doprovázeny mimo krytí provozních (neinvestičních) výdajů také značnými výdaji investičními, případně opravami a úpravami.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o desítky jednotlivých akcí, přiblížím veřejnosti pouze ty, které proběhly na Základní škole Velká Bíteš od 1. března 1998, tedy od mého  nástupu do funkce ředitele školy.

Pro přehlednost uvádím zaokrouhleně celkové investice a úpravy v jednotlivých letech s některými nejvýznamnějšími akcemi.

Rok:

 • 1998 -       90 tis. Kč,  několik menších oprav ústředního topení
 • 1999 - 1 140 tis. Kč,  generální oprava ŠD, nová logopedická pracovna, školní bufet
 • 2000 - 1 370 tis. Kč,  nové hřiště I. st., generální rekonstrukce WC I. st.-1. etapa,
 • 2001 -    730 tis. Kč,  zprovoznění počítačové sítě, nová učebna informatiky
 • 2002 -    830 tis. Kč,  rekonstrukce soc. zař. I. st.- 2. etapa, keramická dílna, úprava ŠJ
 • 2003 -    840 tis. Kč,  rekonstrukce výdejny ŠJ, oprava oken budovy Sadová
 • 2004 - 2 300 tis. Kč,  výstavba víceúčelového sport. areálu -1. etapa,
 • 2005 - 6 130 tis. Kč,  dokončení výstavby sport. areálu, státní dotace 3,8 mil Kč
 • 2006 -    280 tis. Kč,  úprava vstupů, sanace omítek budovy Sadová
 • 2007 - 1 310 tis. Kč,  generální rekonstrukce kotelny I. st., digitální tel. ústředna
 • 2008 - 7 800 tis. Kč,  komplexní rekonstrukce školní kuchyně, státní dotace 4 mil. Kč
 • 2009 - 4 220 tis. Kč,  nová kotelna Sadová, výměna všech oken budov I. stupně
 • 2010 -    410 tis. Kč,   nová posilovna, výměna oken ŠJ

Z výše uvedených více než 27 mil. Kč tvoří asi jednu třetinu přímé státní dotace, jejichž získání není vždy jednoduché a samozřejmé.

K takovým patřila například dotace 4 milionů  Kč na komplexní rekonstrukci školní kuchyně, která proběhla o hlavních  prázdninách v roce 2008. V tomto případě se jedná o přímou zásluhu tehdejší poslankyně, dnešní předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR paní Miroslavy Němcové.

Tyto investice se promítají nejen do vnější tváře školy. Vždyť zvyšující se úroveň školního prostředí podporuje kvalitní vzdělávání dětí, což je dle mého názoru společným zájmem nás všech, nejenom rodičů, dětí i učitelů.

Získané státní dotace a investice zřizovatele tak pozitivně dotvářejí tvář našeho města, kde by nadále mělo hrát jednu z hlavních rolí rozvíjející se školství a kultura.

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel Základní školy Velká Bíteš
člen Rady města Velké Bíteše s kompetencí pro školství