Velká Bíteš

 Jméno

Zařazení

Telefon

Strašák Zdeněk, Mgr.

Ředitel školy, statutární orgán

566 789 412

721 355 088

Komínková Olga, PhDr.

Zástupkyně statutárního orgánu

Zástupkyně ředitele školy pro 2. st.

566 789 413

Kroutilová Věra, Mgr.

Zástupkyně ředitele školy pro 1. st.

566 789 453

607 004 485

Procházková Zdeňka

Vedoucí školní jídelny

566 789 450

Petrovová Pavla

Vedoucí vychovatelka školní družiny

566 789 472, 455

Videnská Magda, Mgr.

Vedoucí šk. poradenského pracoviště

Učitelka 1. stupně ZŠ

566 789 465

607 004 484

Batůňková Jitka

Vychovatelka školní družiny

566 789 474, 455

Bártová Veronika, Mgr.

Učitelka 2. stupně ZŠ

566 789 429

Bílková Alena, Mgr.

Učitelka 2. stupně ZŠ

566 789 427

Brůžičková Ilona, Mgr.

Učitelka 1. stupně ZŠ

566 789 468

Brychtová Zdeňka

Uklízečka

 

Cendelínová Jaroslava, Mgr.

Učitelka 2. stupně ZŠ

566 789 419

Čermáková Eva, Mgr.

Učitelka 2. stupně ZŠ

566 789 420

Čermáková Olga, Mgr.

Učitelka 1. stupně ZŠ

566 789 468

Daňková Barbora

Asistent pedagoga

566 789 454

Doubková Marcela, Mgr., MgA.

Učitelka 1. stupně ZŠ

566 789 467

Drlíčková Jana

Kuchařka

566 789 451, 452

Dvořáková Věra

Uklízečka

 

Dvořáčková Dagmar, Ing.

Mzdová agenda

566 789 414

Filipová Taťána, Mgr.

Učitelka 1. stupně ZŠ

566 789 459

Fišerová Pavlína

Uklízečka

 

Forejtová Martina

Asistent pedagoga

566 789 459

Hasičková Renata, Mgr.

Učitelka 1. stupně ZŠ

566 789 467

Hlavatá Zdenka, Mgr.

Učitelka 1. stupně ZŠ

566 789 467

Holánek Pavel, Mgr.

Učitel 2. stupně ZŠ

Koordinátor EVVO a metodik ICT

566 789 416

Hudcová Eva, Mgr.

Učitelka 1. stupně ZŠ

566 789 468

Hudecová Pavla

Pomocná kuchařka

566 789 451, 452

Chytková Milena

Kuchařka

566 789 451, 452

Koláčná Jana

Uklízečka

 

Kolková Naděžda

Vychovatelka školní družiny

566 789 470, 455

Kolomazníčková Monika, Mgr.

Vychovatelka školní družiny

Asistent pedagoga

566 789 471, 454, 455

Králíková Jitka, Mgr.

Učitelka 2. stupně ZŠ

566 789 431, 469

Křípal René

Učitel 2. stupně ZŠ

566 789 423

Kučera Richard, Bc.

Vychovatel školní družiny

566 789 473, 455

Lišková Ilona, Mgr.

Učitelka 1. stupně ZŠ

566 789 459

Malcová Naděžda, Mgr.

Učitelka 2. stupně ZŠ

566 789 422

Mičánková Eva, Mgr.

Učitelka 1. stupně ZŠ

566 789 458

Morava Antonín

Školník

566 789 436

Musilová Věra

Uklízečka

 

Musilová Danuše, Mgr.

Učitelka 2. stupně ZŠ

566 789 422

Mynářová Helena

Uklízečka

 

Najer Pavel

Vedoucí kuchař

566 789 451, 452

Neklapilová Vladimíra

Asistent pedagoga

566 789 454

Nováková Irena, Mgr.

Učitelka 1. stupně ZŠ

566 789 460

Pelánková Renáta, Ing.

Učitelka 2. stupně ZŠ

566 789 418

Pohanková Renata, Mgr.

Učitelka 2. stupně ZŠ

566 789 420

Poláchová Věra, Ing.

Učitelka 2. stupně ZŠ

566 789 426

Ryšánková Kristýna

Administrativní pracovník

566 789 411

Schwarzbachová Jitka, Mgr.

Učitelka 1. stupně ZŠ

566 789 460

Simonová Zdeňka, Mgr.

Učitelka 2. stupně ZŠ

566 789 430

Sklenářová Milada, Mgr.

Učitelka 1. stupně ZŠ

566 789 468

Slavíčková Kateřina, Mgr.

Učitelka 1. stupně ZŠ

566 789 460

Staňková Rozálie

Účetní

566 789 414

Syslová Iva, RNDr.

Učitelka 2. stupně ZŠ

566 789 459

Šujanová Jitka

Uklízečka

 

Švihálková Pavla, Mgr.

Učitelka 2. stupně ZŠ

566 789 430

Topinková Šárka, Mgr.

Učitelka 1. stupně ZŠ

566 789 460

Trojanová Monika

Vychovatelka školní družiny

566 789 475, 455

Ubr Daniel, Mgr.

Učitel 2. stupně ZŠ

566 789 431

Večeřová Jana

Kuchařka

566 789 451, 452

Velebová Markéta, Mgr.

Učitelka 2. stupně ZŠ

Metodik prevence

566 789 425

Velebová Milena

Personální agenda

566 789 414

Vlčková Marie, Mgr.

Učitelka 2. stupně ZŠ

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň

566 789 421

Závodníková Leona

Asistent pedagoga

566 789 427