Velká Bíteš

Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace

ZS Sadova 2013 01Sídlo organizace: 
Sadová 579, Velká Bíteš, 595 01

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 70436533
(Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 1620)
 
DIČ: CZ-70436533   

RED-IZO: 600130274

Datová schránka: rd6fm2j


Kontakt:           

Rada města Velká Bíteš podle ustanovení § 102 odst. 2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, svým usnesením č. 3/15/12/RM ze dne 23. 5. 2012 jmenuje Mgr. Zdeňka Strašáka  na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace na dobu určitou do 31. 7. 2018 s účinností od 1. 8. 2012.
 
Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1. 1. 2001 vydal Školský úřad Žďár nad Sázavou pod č. j. 20/00/ZŠ.

Škola sdružuje:

  • základní škola (kapacita: 920 žáků) - IZO: 102 943 249
  • školní družina (kapacita: 175 žáků) - IZO: 119 400 367
  • školní jídelna (kapacita: 600 jídel) - IZO: 103 143 220

Počet tříd a žáků:

  • I. stupeň: 15 tříd - 345 žáků - 183 chlapců a 162 dívek
  • II. stupeň: 10 tříd - 244 žáků - 129 chlapců a 115 dívek
  • Celkem: 25 tříd - 589 žáků - 312 chlapců a 277 dívek

Školní vzdělávací program, řád školy, výroční zprávu a další dokumenty naleznete v sekci Školní dokumenty.