Velká Bíteš

Omluvenky žáků

Podle §22 školského zákona jsou zákonní zástupci povinni nepřítomnost žáka ve vyučování omluvit předem, není-li to možné, pak neprodleně, nejpozději do 48 hodin telefonicky, písemně, ústně nebo www.zsbites.cz (sekce Omluvenky v horní vodorovné liště webu) tak, aby se předešlo případnému záškoláctví. V odůvodněných případech si může třídní učitel vyžádat potvrzení lékaře. Po absenci je nutné provést písemný záznam do žákovské knížky.

Omlouvá pouze zákonný zástupce žáka (ne lékař, prarodič, apod.).