Velká Bíteš

Aktuality

 
 
 

Školní bufet

034Od začátku školního roku 2014/2015 má školní bufet nového provozovatele - Jeřábkovu pekárnu s. r. o.

Odpovědnou vedoucí je Marcela Pavlíčková, tel.: 566 789 434, 739 063 185

Otevírací doba:

pondělí, úterý, čtvrtek 7.00 –13.30

středa, pátek 7.00 –12.00

Sortiment:

Základní sortiment tvoří bagety, slané a sladké pečivo. Konkrétněji např. bageta šunková, salámová, sýrová - i ve formě panini, což je zapečení ve speciálním grilu a to vše doplňuje čerstvá zelenina. Nabídka se obměňuje, aby byla pestrá. Navíc jsou v nabídce čerstvé saláty, které znají mnozí z prodejny pečiva na náměstí. Jedná se např. o zeleninové saláty s tuňákem, mozzarellou, fetou ...

Párek v rohlíku ale v bufetu nekoupíte. Nabídka pečiva je obdobná a pestrá jako na prodejně. Ze slaného pečiva pizza rohlíky, pletýnky, sýrový rohlík, cereální kolečka, slunečnicová kostka apod. Ze sladkého pečiva bych zmínila loupáčky, koblihy nebo koláče. V prostoru bufetu je chladící pult, kde žákům nabízíme mléčné výrobky a nápoje chlazené i nechlazené, samozřejmě nějaké mlsání, čaje nebo horkou čokoládu. Je zde i malý sortiment čerstvého ovoce.

K dalšímu sortimentu patří drobné papírenské zboží: sešity, tužky, pravítka, propisky...

 

Informace ze školní jídelny

Celý článek

 

Office365 zdarma pro žáky ZŠ

Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace má již několik let uzavřenou licenční smlouvu s firmou Microsoft. Novým benefitem této smlouvy je možnost bezplatně poskytnout desktopovou verzi aplikací sady Microsoft Office 365 Pro Plus všem žákům po dobu jejich docházky na ZŠ Velká Bíteš. Žáci si mohou tyto aplikace nainstalovat až na 5 vlastních zařízení a to včetně mobilních platforem a používat je k nekomerčním účelům.

Celý článek

 

Povinně volitelné a nepovinné předměty a kroužky

Povinně volitelné předměty

8 . a 9. ročník:

 • Ruský jazyk
 • Informatika
 • Společenskovědní seminář
 • Seminář a praktika z přírodopisu

Nepovinné předměty pro 1. a 2. stupeň

 • Náboženství 

Kroužky

 • Zpěváček - přípravka pro žáky 1. a 2. třídy - Mgr. Irena Nováková
 • Čeština hravě - pro žáky 2. třídy ZŠ Mgr. Magda Videnská
 • Hrajeme si s češtinou pro žáky 2. ročníku ZŠ - Mgr. Jitka Swarzbachová
 • Počkej, já si to rozmyslím pro žáky 3. ročníku - Mgr. Taťána Horká
 • Výtvarný kroužek pro žáky 2. - 4. ročníku ZŠ - Mgr. Šárka Topinková
 • Sportovní hry pro žáky 3. - 4. tříd ZŠ Mgr. Jitka Králíková
 • Český jazyk hrou - pro žáky 3. tříd ZŠ - Mgr. Lišková Ilona
 • Klub šikovných dětí pro žáky 4. -5. tříd ZŠ - RNDr. Iva Syslová
 • Páťákova čeština - pro žáky 5. tříd - Mgr. Ilona Brůžičková
 • Kolem světa pro žáky 5. - 9. třídy ZŠ Mgr. Jaroslava Cendelínová
 • Keramika pro žáky 6-9. třídy ZŠ - Mgr. Monika Kolomazníčková
 • Paličkování, krajky pro děti 10 - 15 let - Ing. Jana Pastyříková
 • Basket 1 pro žáky 6. - 7. třídy ZŠ - Mgr. Daniel Ubr
 • Basket 2 pro žáky 8. - 9. třídy ZŠ - Mgr. Daniel Ubr
 • Sportovní hry II. děvčata 6. - 7. tříd ZŠ - Mgr. Jaroslava Cendelínová
 • Anglický jazyk - konverzace pro žáky 9. ročníku ZŠ - Ing. Věra Poláchová
 • Správně česky - příprava k přijímacím zkouškám z Čj pro žáky 9. ročníku - Mgr. Renata Pohanková

 

 

 

Objednávání stravy přes internet

Základní škola ve Velké Bíteši nabízí možnost komunikaci mezi jídelnou a strávníkem pomocí celosvětové sítě internet.

Celý článek

 

Omluvenky žáků

Podle §22 školského zákona jsou zákonní zástupci povinni nepřítomnost žáka ve vyučování omluvit předem, není-li to možné, pak neprodleně, nejpozději do 48 hodin telefonicky, písemně, ústně nebo www.zsbites.cz (sekce Omluvenky v horní vodorovné liště webu) tak, aby se předešlo případnému záškoláctví. V odůvodněných případech si může třídní učitel vyžádat potvrzení lékaře. Po absenci je nutné provést písemný záznam do žákovské knížky.

Omlouvá pouze zákonný zástupce žáka (ne lékař, prarodič, apod.).

 

 

Zvonění ve škole

Celý článek

 

Strana 1 z 2

« 1 2 »