Velká Bíteš

Dopravní výchova ve čtvrtém ročníku

V květnu ve čtvrtých ročnících proběhl projekt Dopravní výchova. Ve čtvrtek 12. května za dětmi přijel do školy instruktor dopravní výchovy pan Prudík z Velkého Meziříčí. Seznámil je s pravidly bezpečnosti při jízdě na kole, zopakoval s dětmi dopravní značky a promítl jim několik instruktážních filmů. Samozřejmě si během povídání ověřoval i jejich znalosti ze silničního provozu.

554557

558

V pondělí 16. května jsme do Velkého Meziříčí naopak vyrazili za ním my. Na dopravním hřišti rozdělil děti na dvě skupiny. Jedni představovali chodce, druzí cyklisty. Cyklisté byli vybavení helmami, dostali také reflexní vesty a všichni byli přezkoušeni ze všech značek a situačních křižovatek, které se na hřišti nacházely. Poté si role vyměnili. Pan instruktor bedlivě sledoval provoz účastníků provozu na hřišti a udílel rady či napomenutí neukázněným cyklistům. Na závěr následoval dopravní test, za jehož úspěšné absolvování děti obdrží průkazky mladého cyklisty.

Protože se na hřišti musely postupně vystřídat dvě třídy, tak jsme ještě stačili navštívit Fajtův kopec, vylézt na novou rozhlednu, zahrát si vybíjenou, seběhnout k Mc Donaldovi a občerstvit se. Dopoledne na dopravním hřišti se nám všem velmi líbilo.

RNDr. Iva Syslová, Mgr. Eva Mičánková

555556