Velká Bíteš

Soutěž Matematický klokan

V pátek 18. 3. 2016 se na naší škole opět stejně jako na mnoha školách v České republice uskutečnila mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan.

447448

446

 

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 5 kategorií: Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů, takže lze tedy získat maximálně 120 bodů. V kategoriích Klokánek, Benjamin a Kadet je na řešení vymezeno 60 minut čistého času, v kategoriích Junior a Student je doba řešení 75 minut.

V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Statistické výsledky spolu se zadáním soutěžních úloh a správnými odpověďmi jsou uveřejněny ve sborníku každého ročníku, který vydává JČMF a bývá rozesílán jednotlivým oblastním důvěrníkům této soutěže.

A jak to dopadlo na naší škole?

Kategorie Cvrček 2. a 3. třída

 1. Jelínková Natálie 3.C 82
 2. Gaizura Šimon 3.A 68
 3. Šustáček Pavel 3.C 63

Pospíchal Jakub 3.C 63

Kategorie Klokánek 4. a 5. třída

 1. Lucie Dufková 5.C 100
 2. Otto Šumbera 5.C 94
 3. Tomáš Kučera 4.B 93

Kategorie Benjamín 6. a7. třída

 1. Andrej Ambrož 6.C 84
 2. Michal Uherka 7.B 70
 3. Vendula Ficová 7.B 67

Kategorie Kadet 8. a 9. třída

 1. Beata Kupská 8.A 79
 2. Filip Zeman 9.A 78
 3. Pavel Fousek 9.C 69

René Křípal, RNDr. Iva Syslová, učitelé matematiky