Velká Bíteš

Exkurze JE Dukovany a PE Dalešice

366Jako každý rok žáci devátých tříd zakončili učivo o jaderné energii exkurzí do Jaderné elektrárny Dukovany a Přečerpávací elektrárny Dalešice. Exkurze patří mezi výukové metody, která žákům velice dobře přiblíží probíranou tématiku. Žáci pak na základě získaných poznatků vyplní pracovní list, nebo napíší krátké zhodnocení toho, co nového a zajímavého jim exkurze přinesla.

Ze 46 zúčastněných žáků zadaný úkol, tj. pořídit dvě fotografie a napsat krátkou zprávu, splnili pouze tři žáci a jenom tři žákyně poslaly alespoň fotky.

Uvádím zde krátké zhodnocení žáka 9.A Kamila Bednáře:

Dne 21. 3. 2016 proběhla exkurze Jaderné elektrárny Dukovany a Přečerpávací elektrárny Dalešice. Pokud bych měl zhodnotit tuto exkurzi, tak bych za velké plus rozhodně zmínil hezkou a názornou ukázku všech součástí a oblastí těchto elektráren, doplněnou odborným výkladem. Jako mínus bych uvedl málo ukázek reálného vnitřního provozu elektráren.

Celkově bych exkurzi vyhodnotil jako zajímavou a stála za to. Dozvěděl jsem se plno nových informací, které bych asi nikdy a nikde nezískal, a proto jsem rád, že jsem se exkurze zúčastnil.

Mgr. Marie Vlčková

367368369370371372373374