Velká Bíteš

Kyberšikana v městské knihovně

Určitě jste již slyšeli o mnoholičném lektvaru, který byl s oblibou používán ve Škole čar a kouzel v Bradavicích. Netušili jsme však, že můžeme tento lektvar vyzkoušet i na vlastní kůži, a to dokonce v Městské knihovně ve Velké Bíteši.

339338

336

Vedoucí knihovny Katka Brychtová 15. 2. 2016 pozvala šesťáky na setkání s Bc. Janou Skládanou, která se na Filozofické fakultě MU v Brně zabývá informační gramotností a bezpečností na internetu. A jak souvisí mnoholičný lektvar s internetovou bezpečností? Lektvar způsobuje přeměnu uživatele na jinou osobu, stejně tak se i ve virtuálním světě můžeme setkat s člověkem, který se vydává třeba za našeho kamaráda. Že je obtížné takovou změnu identity odhalit, o tom jistě není pochyb, a žáci si to při hře parádně užili. Kromě toho se seznámili i s dalšími ohroženími a dozvěděli se, jak bezpečně se mají chovat na internetu a jak zvolit bezpečná hesla.

Mgr. Markéta Velebová

335337340