Velká Bíteš

Polytechnická výchova na naší škole

283284

V rámci dotace na Podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina byly třídy 1. stupně naší školy vybaveny polytechnickými stavebnicemi ROTO v počtu 90 kusů. Stavebnice jsou určeny k rozvoji tvořivosti a zručnosti dětí a používáme je ve výuce 2. a 3. ročníku. Práce a činnosti se stavebnicemi probíhají v běžných podmínkách třídy a zařazení práce s nimi umožňuje individuální i skupinovou práci. Stavebnice jsou využívány v různých vzdělávacích oblastech a jejich využití odpovídá vzdělávacím cílům a očekávaným výstupům ŠVP naší školy.

Mgr. Věra Kroutilová

285286