Velká Bíteš

Poznáváme firmy ve Velké Bíteši

Letošní deváťáci navštívili v hodinách praktických činností (PČ) dvě z největších firem ve Velké Bíteši – ITW Pronovia, s. r. o. a Buiding Plastics ČR, s. r. o. Hlavní náplní hodin PČ je totiž volba povolání a usnadnit rozhodování žákům při volbě střední školy. Během exkurzí měli žáci sledovat různé činnosti zaměstnanců firem, všímat si pracovních pozic a měli se hlavně ptát na to, co je ohledně zaměstnání zajímá : jaká je zde pracovní doba, které znalosti a dovednosti jsou pro výkon pracovní pozice potřeba, jaké jsou nároky na znalost jazyků. Ve svém poznávání však žáci nevynechali ani firmu První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.

069067

071

Loni se během společného projektu nazvaného Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost seznámili s organizační strukturou této firmy, prošli jednotlivá střediska, poznali, jaké výrobky se zde dělají a co je třeba, aby zde našli uplatnění. Proto si zde také vyzkoušeli dílny učňovského střediska a naučili se vyrábět jednoduché součástky, poznali, jak se obsluhuje soustruh, bruska, frézka a pásová pila na dělení kovů.

To, že žáci provozy jednotlivých firem poznají na vlastní kůži je velice důležité pro získání osobní zkušenosti a jejich další rozhodování, která budu muset učinit již v blízké budoucnosti ohledně své profesní orientace.

Mgr. Marie Vlčková
učitelka praktických činností

063062064065066068072070