Velká Bíteš

Ze školy do školky

Paní učitelky z MŠ Lánice nás pozvaly na návštěvu přírodní zahrady a připravily pro prvňáčky program. Nejdříve děti školkovou zahradu prozkoumaly, což bylo velké dobrodružství. Pak se k nám připojila třída Soviček a vytvořily se skupiny, které se vydaly na pátrací akci. Děti měly za úkol vyhledat léčivé byliny. Všechny skupiny to zvládly! Těšíme se na bylinkový čaj.

026027

028029

 


za první ročníky Mgr. Marcela Doubková