Velká Bíteš

Prvňáčci si pomalu zvykají na školní režim

Proces adaptace se na škole úspěšně rozjel. Je nutné si uvědomit, že zvykání si na školu a školní vyučování je velice individuální a zvýšené nároky nejsou kladeny pouze na děti, učitele, ale i na rodiče. Paní učitelky připravují dopolední vyučování, aktivity pracovní se střídají s těmi odpočinkovými. Děti pracují v lavicích i na koberci, samostatně i společně, začíná se pomalu utvářet kolektiv třídy. Držíme prvňáčkům v prvních školních dnech palce. Vždyť na první třídu se nezapomíná.

za první ročníky Mgr. Marcela Doubková