Velká Bíteš

Keramický kroužek

Pod záštitou Domova dětí a mládeže Velké Meziříčí na naší škole žáci druhého stupně navštěvují kroužek keramiky. Vyrábějí předměty z hlíny, které mohou dekorovat jejich domov, ale také mohou plnit svoji funkci, jsou plně užitné. Děti se učí, jak správně pracovat s hlínou, jakým způsobem ji tvarovat, spojovat,vytahovat, vytlačovat,... Přežahlé výrobky zdobí glazurami, engobami, popř. se učí, jak užívat ostatní zdobné techniky. Využívají svoji fantazii, rozvíjí manuální zručnost a prostorovou představivost.

Mgr. Veronika Bártová

281289280282283284285286287290291292293294295296