Velká Bíteš

Úspěch v celorepublikové soutěži

243244

Pražské Občanské sdružení Zaedno a redaktoři časopisu Kamarádi (časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu) zorganizovali za podpory MŠMT ČR a Úřadu vlády ČR II. ročník dětské kreativní soutěže Vícejazyčnost je bohatství. Soutěž byla určena dětem, které pocházejí z jazykově smíšených rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo komunikují vedle češtiny i v dalším jazyce. Akce je založena na čtení či předčítání literárních děl pro děti a vytváření kreseb.

Z naší školy se zúčastnili žáci 3.A a 4.B. Pod vedením třídních učitelek a za pomoci rodičů si děti vybraly cizojazyčnou knihu, připravily výtvarnou práci, kterou doplnily textem ve druhém jazyce.

Vyhlášení výsledů soutěže se uskutečnilo 19. listopadu v Domě národnostních menšin v Praze. Ceny vítězům předali např. spisovatelka knih pro děti a mládež Ivona Březinová či ilustrátor a autor knihy Komisař Vrťapka Petr Morkes. 

Vítězem věkové kategorie 4 - 9 let se stal Alessandro Marrone, který navštěvuje 3.A. Získal výlet pro celou třídu do Romského muzea v Brně, navíc balíček školních pomůcek a výukových materiálů s drobnými dárky. Jeho výtvarná práce bude publikována ve zvláštní příloze časopisu Kamarádi a v současné době je k vidění i na webových stránkách Občanského sdružení.

Obě paní učitelky - Mgr. et MgA. Marcela Doubková a Mgr. Milada Sklenářová získaly ocenění za příkladnou pedagogickou spolupráci.

za soutěžící Mgr. Marcela Doubková

245